Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Contact en archieven
Overzicht
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ondersteunt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het bevordert daarbij de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en met diverse onderzoeksinstellingen om onderzoekers de kans geven om hun wetenschappelijke onderzoek op het hoogste niveau te blijven uitvoeren. Het FWO deelt deze ambitie met het Fonds InBev-Baillet Latour en ondersteunt van ganser harte de Prijs voor Klinisch Onderzoek.

Deze prestigieuze prijs van 75.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest verdienstelijke onderzoekers (in hun sector) van het land, om de voortzetting van het hoogstaande onderzoek te garanderen. In april 2014 werd de Prijs uitgereikt aan professor Dirk Timmerman (KU Leuven) voor zijn onderzoek rond ovariumtumoren. Aan Franstalige zijde viel de eer te beurt aan de professoren Denis Franchimont (ULB) en Édouard Louis (CHU Liège) voor hun studie omtrent inflammatoire darmziekten.

De kandidaten aan Vlaamse zijde, geselecteerd door de jury, zijn telkens gerenommeerde onderzoekers met een internationale reputatie. De Prijs Klinisch Onderzoek is steevast een opmerkelijke stimulans gebleken. Het FWO heeft er voor gekozen om zich voortaan te focussen op teamwerk, om de internationale uitstraling van het Belgische onderzoek te versterken.

Daarom werd, vanaf 2015 en dankzij het Fonds Inbev-Baillet Latour, de traditionele Prijs voor Klinisch Onderzoek vervangen door de IBL Grant for Medical Research. Deze jaarlijkse bekroning gaat gepaard met een verdubbeld bedrag en wordt toegekend aan een jonge teamleider van een medisch onderzoeksproject in een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. De verkiezing van de laureaat of laureate gebeurt door een internationale jury.
Het FWO ondersteunt met zijn professionele expertise om ook van deze Grants een succesverhaal te maken.


> meer lezen
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

T 0032 2 512 91 10
F 0032 2 512 58 90
post@fwo.be
W www.fwo.be
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK