Een vruchtbare samenwerking met
het FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique)
Overzicht
Contact en archieven
Het Fonds Inbev-Baillet Latour kan rekenen op de gewaardeerde steun van het FNRS en het FWO. Zij stellen enthousiast hun kennis en kunde inzake wetenschappelijk management ter beschikking van het Fonds.
Stichtingen winnen aan belang in de moderne maatschappij omdat overheden door hun soms gebrekkige middelen niet langer de enige garantie zijn voor het algemene, publieke belang.

Concrete steun
Al sinds de oprichting van het Fonds bieden het FNRS en het FWO een belangrijke structurele steun op het vlak van logistiek en management.
Die hulp is vooral zichtbaar bij de Prijzen voor Klinisch Onderzoek / les Prix pour la Recherche Clinique. De organisaties promoten deze onderscheidingen via hun diverse communicatie-en distributiekanalen, redigeren en versturen de kandidaatsformulieren, beheren de dossiers (inclusief kwaliteitscontrole en verzending naar de jury’s), helpen bij de samenstelling van de jury’s in functie van het thema en organiseren ook de vergaderingen waarvan ze dan verslagen opmaken
Het administratieve beheer van de prestigieuze Gezondheidsprijs op zijn beurt wordt verzorgd door een assistent van het FNRS.
Het administratieve beheer van De Grants for Medical Research in Belgium, de beurzen die vanaf 2015 de Prijzen voor Klinisch Onderzoek vervangen, zal worden verzekerd door de assistent die de Gezondheidsprijs voor zijn rekening neemt, aangezien beide laureaten gekozen worden door dezelfde internationale jury.

> meer lezen
Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS
Bruno Moraux

T 0032 2 504 92 11
F 0032 2 504 92 92
E bruno.moraux@frs-fnrs.be
W www.fnrs.be
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK