Het Wetenschappelijk Comité
Overzicht
Contact en Archieven
Het Wetenschappelijk Comité wordt sinds 2015 voorgezeten door professor Geert Leroux-Roels (Center for Vaccinology University Hospital of Gent) en verzamelt eminente, internationaal erkende Belgische wetenschappers. Naast de voorzitter bestaat het comité uit 6 wetenschappers (3 Franstaligen, 3 Nederlandstaligen) uit verschillende academische instellingen van ons koninkrijk. Ze worden gekozen door de Raad van Beheer van het Fonds. Hun respectievelijke competentiedomeinen corresponderen met de 5 medische thema’s die het Fonds definieerde. Het Comité telt ook een expert in immunologie aangezien deze discipline van belang is bij zeer vele aandoeningen die verband houden met de 5 thema’s. De opdracht van het Wetenschappelijk Comité bestaat niet alleen uit het samenstellen van de Internationale Jury (jaarlijks, in functie van het thema) maar ook in de preselectie van de dossiers voor de Grant for Medical Research in Belgium. Die dossiers worden geëvalueerd door internationale experten. Op die basis wordt een preselectie gemaakt die dan wordt voorgelegd aan de Internationale Jury. Het Wetenschappelijk Comité heeft dus niet alleen een ruime, praktische opdracht. Het draagt ook inhoudelijk bij aan de wetenschappelijke uitstraling van het Fonds.
De Internationale Jury
De jury is verantwoordelijk voor het verkiezen van de laureaten van de Prijs voor Gezondheid en de Grant for Medical Research in Belgium. De jury is samengesteld uit 7 niet-Belgische topwetenschappers die jaarlijks worden geselecteerd in functie van het jaarthema. Er zetelden al een dozijn Nobelprijswinnaars in de jury.

Vijf wisselende thema’s
Sinds 2006 is de Prijs voor de Gezondheid ingedeeld volgens jaarthema’s. Er zijn 5 medisch-wetenschappelijke thema’s die elkaar afwisselen. Dit is de agenda voor de volgende 5 jaar:
2015: metabole aandoeningen
2016: infectieziekten
2017: neurologische aandoeningen
2018: kanker
2019: cardiovasculaire aandoeningen


> meer lezen
Administrative Assistant of the IBL Scientific Committee for Medical Research

prix@frs-fnrs.be
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK