Het Fonds Baillet Latour
Overzicht
Contact en archieven
Het Fonds heeft in de loop der jaren zijn interventies uitgebreid en uitgewerkt rondom vier pijlers: gezondheid, onderwijs, erfgoed en sport. Deze domeinen worden actief ondersteund via de toekenning van budgetten en beurzen, en de uitreiking van prijzen. Alle ondersteunde projecten en initiatieven hebben een Belgische dimensie met internationale weerklank.

Voorrang aan gezondheid

Als eerste van een lange reeks initiatieven is de Gezondheidsprijs de belangrijkste internationale wetenschapsprijs die in België wordt toegekend. Parallel wordt medisch onderzoek ook actief gestimuleerd via de Prijzen voor Klinisch Onderzoek. Het Fonds verleent ook steun aan belangrijke spelers in het kankeronderzoek, aan het Tropisch Instituut van Antwerpen, en aan verschillende hulpverleningsprojecten.

Onderwijs
Kwaliteitsvol hoger onderwijs en bijzondere aandacht voor de allerjongsten zijn belangrijke aandachtspunten van het Fonds. De consequente steun van het Fonds vertaalt zich in de toekenning van beurzen aan veelbelovende studenten, de creatie van Universitaire Leerstoelen en onderzoekscentra en steun aan verenigingen die actief zijn in de vorming en omkadering van jongeren.
Alain De Waele
Fonds Baillet Latour

T 0032 16 27 61 59
F 0032 16 50 61 59
W www.fondsbailletlatour.com

> Het Fonds in het kort
> The Fund in short
Cultuur
Het Fonds besliste in 2000 om de restauratie te financieren van plaatsen en kunstwerken met een buitengewone artistieke of culturele waarde. Het Fonds wil ook de duurzame ontwikkeling in ons land stimuleren en beloont jaarlijks een private beheerder of eigenaar voor zijn of haar inspanningen op het vlak van milieubeheer. Daarnaast is het Fonds bekommerd om de toekomst van onze planeet en begeleidt daarom het wetenschappelijke onderzoek op de Prinses Elisabethbasis op Antarctica.

Sport
De steun aan de Olympische Beweging, aan de Olympische verenigingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking, en meer algemeen aan de sportwereld, loopt geheel in lijn met de wil van Alfred de Baillet Latour om uitmuntende menselijke prestaties te belonen en te stimuleren.


> meer lezen
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK